Cửa Cuốn Tấm Liền AlumDoor 4.8D

CỬA TẤM LIỀN CÔNG NGHỆ ÚC
Mã: Alumroll 4.8D
ĐVT: m²
Màu sắc:
– Cặp màu 1: Vàng kem – Ghi úc
– Cặp màu 2: Trắng – Xanh rêu
– Cặp màu 3: Vàng kem – Xanh ngọc